Uusia Satamalaisia

Operatiiviinen ja tekninen päällikkö Risto Niva jää eläkkeelle ja hänen työtään jatkaa infrapäällikkö Anssi Kemppainen. Anssilla on rakennuttamis- ja valvontakokemusta useamman vuoden ajalta sekä laaja-alainen kokemus infra-alalta. Ramboll CM Oy:llä aiemmin työskennelleelle Anssille satamaympäristö on tuttu ennestään sataman rakennusprojekteista. Vapaa-aikaansa Anssi viettää urheilun merkeissä. Anssi on aloittanut tehtävässä tammikuussa 2022.

Vuoden 2022 alusta, satamadigitalisaatioon liittyvät tehtävät ja projektit siirtyivät kehittämispäällikkö Soila Riutan vedettäväksi. Digitalisaatioon liittyvässä kehittämistyössä on myös koko sataman henkilöstö mukana oman vastuualueensa näkökulmasta. Soilan tehtäviin kuuluu jatkossa myös markkinointi, viestintä sekä messuosallistumiset. Soila on työskennellyt satamassa jo useamman vuoden mm. satamakoordinaattorin sekä digihankkeeseen liittyvissä viestintä- ja järjestelmäasiantuntijan tehtävissä.

Sataman talousasioita hoitaa jatkossa Business Controller Petra Kivilahti. Petralla on kokemusta usealta eri toimialalta ja talouden eri osa-alueilta. Petra siirtyi satamaan Greenled konsernin controllerin tehtävästä. Greenlediltä Petra kertoo saaneensa hyvät eväät hypätä uusiin kuvioihin, kiitos monipuolisen ja opettavaisen työnkuvan. Petraa kiinnostaa taloudellisen ja operatiivisen tiedon avulla toiminannan ohjaaminen ja kehittäminen, ennustemallien kehittäminen sekä raportoinnin automatisointi. ”Minulle on tärkeää, että työyhteisössä ympärilläni on innostavia tiimipelaajia, satamalla tämä tuntuu toteutuvan ja omalta osaltani haluan vahvistaa tätä kokemusta”, Petraa kertoo. Vapaa-aikaa kuluu monipuolisten urheiluharrastusten ja koirien kanssa touhuilun parissa. Petra on aloittanut työt satamassa maaliskuussa 2022.

Ollaan yhteydessä!

Anssi Kemppainen, Infrapäällikkö p. +358 50 379 6271

Soila Riutta, Kehittämispäällikkö p. +358 40 668 6487

Petra Kivilahti, Business Controller p. 358 40 0468 320

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@nullouluport.com