Kehittyvä ja kasvava Oulun satama tarvitsee jatkuvasti kivennäismaalajeja. Maanajon kautta saatavalla aineksella laajennetaan muun muassa Oritkarin sataman Päälaituria. Maanajon aloittaminen edellyttää maanajo-hakemuksen täyttämistä ja hakemuksen hyväksymistä. Pintamaiden, pilaantuneiden maiden sekä rakennusjätteiden tuonti on ehdottomasti kielletty.

Hakemus maanajosta -lomake