Katso Oulun sataman tuoreet liikennetilastot Tilastokeskuksen tilastoista. Ulkomaan meriliikennetilastot sisältävät tiedot meritse tapahtuvasta tavara- ja matkustajaliikenteestä Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot Suomen satamissa ulkomaanliikenteessä käyneiden alusten määristä. Tilastoihin sisältyvät myös transitioliikenne ja Saimaan kanavan kansainvälinen liikenne.

Katso tilastot tästä linkistä