Oulun Satama on vastuullinen toimija. Vastuullisuus tulee esille jokapäiväisessä työssä ja toiminnassa.
Vastuullisuutta ohjataan laatupolitiikan, ympäristöpolitiikan, työturvallisuuspolitiikan sekä henkilöstöpolitiikan avulla.

 

Laatu

Asiakaskeskeisyys

Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa. Tiedostamme asiakkaidemme muutostarpeet ja olemme etujoukoissa kehittämässä
niitä. Pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja olemme asiakkaan ensisijainen valinta. Mittaamme onnistumistamme asiakaspalautteilla, sisäisillä auditoinneilla, johdon katselmuksilla, toiminnan mittareilla ja ulkoisella arvioinnilla.

Luotettavuus

Olemme luotettava yhteistyökumppani ja edellytämme yhteistyökumppaneiltamme samaa sitoutumista laatuun ja kestävään kehitykseen
kuin itseltämme. Toimintamme perustuu yhteistyön kehittämiseen. Toimimme sovitulla tavalla ja pidämme lupauksemme.

Jatkuva parantaminen

Olemme tavoitetietoisia ja tuloshakuisia. Parannamme palveluitamme ja kilpailukykyämme jatkuvasti sekä etsimme uusia mahdollisuuksia
tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Kehitymme koko ajan.

 

Ympäristö

Edistämme kestävää kehitystä ja luomme edellytykset parempaan elinympäristöön. Tunnistamme ympäristöhaasteemme ja toimimme ennaltaehkäisevästi. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimintaamme ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Koulutamme henkilöstöämme ympäristöasioissa ja varmistamme, että toimittajat täyttävät vaatimuksemme. Toimimme vastuullisesti ja parannamme toimintaamme jatkuvasti.

Lue lisää toimistamme ympäristön hyväksi 

 

Työturvallisuus

Työtapaturmien suhteen meillä on nollatoleranssi. Panostamme työturvallisuustyössä ennalta ehkäisevään toimintaan, joka perustuu riskien
arviointiin, hallintaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Tarjoamme henkilöstölle turvallisen työympäristön ja pyrimme jatkuvasti varmistamaan että työympäristön riskitekijät minimoidaan. Korostamme henkilöstön velvollisuutta noudattaa työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Sitoudumme kuulemaan työntekijöitä ja heidän edustajiaan sekä osallistamaan heidät työturvallisuuden parantamiseen. Teemme työturvallisuusasioissa yhteistyötä tarvittavien sidosryhmien kanssa. Kehitämme työturvallisuuttamme jatkuvasti

 

Henkilöstö

Henkilöstöjohtamisemme on tavoitteellista ja kannustavaa. Johtaminen on tasokasta, henkilöstö voi hyvin, toiminta on vaikuttavaa ja organisaation
toimintatavat uudistuvat. Henkilöstö on tietoinen oman yksikkönsä tavoitteista ja sitoutuu niiden toteuttamiseen. Osaamista käytetään hyväksi ja henkilöstöä rohkaistaan toimimaan myös oman yksikön tai toimenkuvan ulkopuolella. Jokaisella on myös mahdollisuus kehittyä. Esimiehet pyrkivät kehittämään ja ylläpitämään työntekijöidensä ammattitaitoa. Vastuu kehittymisestä on kuitenkin jokaisella työntekijällä itsellään. Viestintä on avointa ja oikea-aikaista. Jokainen työntekijä on tietoinen velvollisuudestaan ottaa selvää itseään ja työtään koskevista asioista. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.