Oulun Sataman PORT OULU Smarter. –digihankkeessa tähdätään modernin satamadigitalisaation kehittämiseen ja hyödyntämiseen Oulun Sataman asiakkaiden ja toimijoiden kesken. Monitoimijaympäristössä synnytetään yhteistyöllä uudentyyppinen data-alusta, jonne kerätään tietoa sataman toiminnoista ja tilannekuvasta. Alueen digitaalisen infran kehittämistoimet sisältävät myös paikallisten konnektiviteettitarpeiden ratkaisut, mikä yhdistää satama-alueen liikenne- ja viestintäpalvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Oulun Sataman reaaliaikainen digitaalinen tilannekuva hyödyntää laajasti mm. satamassa toimivia, sekä satamassa vierailevia liikenne- ja operaattoritoimijoita. Aluevalvonnan ja liikenteenohjauksen lisäksi syntyvää dataa hyödynnetään mm. aluesuunnittelussa sekä kenttäalueiden ja laituripaikkojen käytön optimoinnissa.

Digitaalisen kehittämistyön avulla valmistaudutaan tulevaisuuden autonomisten liikennemuotojen vastaanottamiseen Oulun satamaan niin meri-, raide- kuin maanteitsekin.