Oulun Sataman PORT OULU Smarter. –digihankkeessa tähdätään modernin satamadigitalisaation kehittämiseen ja hyödyntämiseen Oulun Sataman asiakkaiden ja toimijoiden kesken. Monitoimijaympäristössä synnytetään yhteistyöllä data-alusta, jonne kerätään tietoa sataman toiminnoista ja tilannekuvasta.

Oulun Sataman reaaliaikainen digitaalinen tilannekuva hyödyntää laajasti mm. satamassa toimivia, sekä satamassa vierailevia liikenne- ja operaattoritoimijoita. Aluevalvonnan ja liikenteenohjauksen lisäksi syntyvää dataa hyödynnetään mm. aluesuunnittelussa sekä kenttäalueiden ja laituripaikkojen käytön optimoinnissa.

Digitaalisen kehittämistyön avulla valmistaudutaan tulevaisuuden autonomisten liikennemuotojen vastaanottamiseen Oulun satamaan niin meri-, raide- kuin maanteitsekin.