Oulun satama sijaitsee Itämeren pohjoisimmassa osassa Perämerellä, joka on pääasiallisesti murtovettä. Ainutlaatuisen meriympäristön lisäksi Oulun sataman maasto on erityinen, sillä lähes välittömästi sataman portin toiselta puolelta aukeaa Oritkarissa luonnonsuojelualue. Myös itse satama-alueella on runsas eliöstö. Vuosittain sataman alueella pistäytyy harvinaisiksikin luokiteltuja vierailijoita, lähinnä erilaisia lintuja.

Ohjeita ympäristön huomioimiseksi

Oulun sataman sijainti velvoittaa huolehtimaan ympäristöstä tinkimättömästi. Lisäksi toimintaa ohjaavat laatu- ja ympäristösertifikaatit ISO 9001 ja ISO 14001. Niiden mukaisesti satamaan on luotu muun muassa jätehuoltosuunnitelma sekä ohjeet satamassa vieraileville aluksille jätteiden käsittelyä varten. Oulun sataman ympäristöluvan on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

Vesimassoiltaan pienehkö Itämeri on haavoittuva. Siksi kaikkien vesillä liikkujien velvollisuus on huolehtia sen hyvinvoinnista. Lataa ja tutustu Itämerellä liikennöivien alusten ympäristöohjeeseen:

Lataa ohje

Maamassat hyötykäyttöön

Kehittyvä ja kasvava Oulun satama tarvitsee jatkuvasti kivennäismaalajeja. Maanajon kautta saatavalla aineksella laajennetaan muun muassa Oritkarin sataman Päälaituria. Maanajon aloittaminen edellyttää maanajo-hakemuksen täyttämistä ja hakemuksen hyväksymistä. Pintamaiden, pilaantuneiden maiden sekä rakennusjätteiden tuonti on ehdottomasti kielletty.

Hakemus maanajosta -lomake