Alus- ja lastijätteitä koskeva ilmoitus on annettava satamavalvontaan vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 h. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on satamaan saapuvan aluksen päälliköllä tai tämän tehtävään valtuuttamalla henkilöllä.

Lastitankkien pesuviesien jätöstä on ilmoitettava 72 h ennen laivan saapumista satamaan. Mikäli laivalla tiedetään, että laivaöljy tai pilssivesi sisältää kemikaaleja tai muita sinne kuulumattomia aineita, tulee siitä ehdottomasti ilmoittaa etukäteen.

Alusjätteet on lajiteltava aluksen toimesta jätteille osoitettuihin paikkoihin. Aluksen rikkoessa ohjeessa olevia määräyksiä joudutaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset perimään alukselta / varustamolta.

Oulun satamassa vierailevilta aluksilta peritään voimassa olevan taksan mukainen jätemaksu, paitsi jos aluksella on Trafin myöntämä poikkeuslupa.

Oulun sataman jätehuoltoa ohjaavat sertifikaatit ISO 9001 ja ISO 14001. Sataman jätehuoltosuunnitelma sekä ohjeet jätteiden käsittelyä varten on tehty niiden mukaisesti.

Satamavalvonta

Phone: +358 44 703 2759

Fax: +358 8 557 2040

e-mail: satamavalvojat@nullouluport.com

VHF: kanava 12
Portnet

Anna palautetta jätehuollosta


  KylläEi


  KylläEi


  KylläEi


  KylläEi


  KylläEi

  Alusjäteilmoitus

  Lataa ilmoitus

  Lajitteluohjeet

  +Polttokelpoinen jäte

  Käsittely satamassa: Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan.

  Kyllä:

  • tekstiilit, kahvipaketit
  • muovit (myös PVC)
  • CD -levyt ja kotelot
  • rikkinäiset astiat, pienet palaset keramiikkaa, peiliä tai posliinia

  Ei:

  • vaarallisia jätteitä
  • hyötyjätteitä mahdollisuuksien mukaan
  • metallia ja lasia
  +Vaarallinen jäte

  Käsittely satamassa: Kemikaalit on pidettävä omissa pakkauksissaan. Niitä ei saa sekoittaa keskenään missään tapauksessa.

  Kyllä:

  • jäteöljyt ja öljynsuodattimet
  • romuakut ja akkunesteet
  • maalit, liimat, lakat sekä astiat, joissa on jäämiä näistä aineista
  • liuottimet, kuten tärpätti, tinneri, asetoni ja bensiini
  • jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
  • loisteputket ja pienoislamput, energiansäästölamput
  • painekyllästetty puu
  • sähkölaitteet
  • luokan I jätteet
  +Keräyspaperi

  Käsittely satamassa: Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan.

  Kyllä:

  • sanomalehdet ja aikakausilehdet
  • mainosposti ja kirjekuoret, myös ikkunakirjekuoret
  • puhelinluettelot, vanhat kirjat joista on poistettu kannet
  • kopio- ja toimistopaperi sekä tulosteet, myös värillinen paperi

  Ei:

  • märkää tai likaista paperia
  • muoviin käärittyä mainospostia
  • alumiinipinnoitettua, muovitettua tai vahattua paperia
  +Kartonki ja pahvi

  Käsittely satamassa: Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan.

  Kyllä:

  • maito-, mehu-, kerma- yms. tölkit
  • tölkit joissa on muovinen kaatonokka
  • alumiinivuoratut tölkit
  • muro- ja keksipaketit
  • sokeri- ja jauhopussit
  • aaltopahvi, ruskea kartonki, voimapaperi ja ruskeat paperikassit

  Ei:

  • märkää tai likaista pahvia
  • folioituja pakkauksia
  • styroksia
  • paperia
  +Lasi

  Käsittely satamassa: Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan.

  Kyllä:

  • puhdas värillinen tai väritön lasi
  • lasiset pullot ja purkit

  Ei:

  • ikkunoita, metallivahvistettua tai -laminoitua lasia, kuten autonlasit
  • opaalilasia, posliinia tai keramiikkaa
  • hehkulamppuja, loisteputkilamppuja, energiasäästölamppuja
  • kuumuutta kestävää lasia, kuten uunivuoat, kahvipannut
  • peililasia, kristallia
  +Biojäte

  Käsittely satamassa: Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan.

  Kyllä:

  • ruuantähteet ja elintarvikkeet
  • hedelmien, juuresten ja kananmunien kuoret
  • kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen
  • talouspaperit, paperiset lautasliinat
  • kananmunakennot

  Ei:

  • muovia, kumia
  • metallia
  • tekstiiliä, nahkaa
  • lasia, keramiikkaa,
  • tupakantumppeja, tuhkaa, kalkkia
  • vaarallisia jätteitä
  • imurin pölypusseja
  +Puu

  Käsittely satamassa: Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan.

  Kyllä:

  • käsittelemätön puu
  • lankut ja laudat
  • trukkilavat
  • puhdas puu, jossa on nauloja

  Ei:

  • lastulevy, vaneri
  • maalattu, lakattu tai vahattu puu
  • painekyllästetty puu
  • lahonnut puu
  +Metalli

  Käsittely satamassa: Lajiteltava kyseiselle jätejakeelle merkittyyn astiaan.

  Kyllä:

  • metallipurkit, kannet ja korkit
  • metalliset työkalut, koneenosat
  • metalliset taloustavarat, puhtaat foliot ja alumiinivuoat
  • kattilat, paistinpannut
  • tyhjät maalipurkit, joissa ei ole maalia geelimäisenäkään
  • huonekalujen metalliosat
  • pienet metalliset esineet
  +Käymälävedet

  Käsittely satamassa: Ilmoitus satamavalvontaan.

  +Pyrotekniset välineet

  Käsittely satamassa: Ilmoitus satamavalvontaan. Satamavalvonta toimittaa poliisille.

  +Luokan I jätteet

  Jätejakeeseen kuuluu EU-maiden ulkopuolella liikennöivistä laivoista peräisin oleva ruokajäte. (EY) N:o 1 069/2009, sivutuoteasetus.

  Käsittely satamassa: Lajitellaan vaarallisten jätteiden kontissa olevaan jäteastiaan.

  Jätehuolto-ohjeet liitteineen

  Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on hyväksynyt Oulun Sataman päivitetyn jätehuoltosuunnitelman 17.5.2017 merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 4 §:n nojalla.

  Kuuleminen JÄTEHUOLTOSUUNNITELMASTA 2023 25.1. – 7.2.2023

  Merenkulun ympäristönsuojelulain (669/2021) 9 luvun 5 §:n mukaan sataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämisestä satamassa.

  Oulun Satama Oy on toimittanut merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen Oulun sataman jätehuoltosuunnitelman 24.5.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi ja ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten, jonka jälkeen jätehuoltosuunnitelma päivitettiin vuonna 2017. Nyt laadittu jätehuoltosuunnitelma korvaa vuonna 2017 laaditun Oulun Sataman jätehuoltosuunnitelman, jonka viranomainen hyväksyi kirjeellään 17.5.2017 POPELY/2594/2015.

  Jotta jätehuoltosuunnitelmasta kuuleminen toteutuu, pitää Oulun Satama Oy päivitettyä jätehuoltosuunnitelmaa liitteineen nähtävillä vähintään 14 päivän ajan sataman nettisivustolla www.ouluport.com ajalla 25.1. – 7.2.2023. Satama on tiedottanut asiasta lähettämällä  sähköpostia Oulun satamassa toimiville laiva-agenttiyrityksille. Toimijoilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta 9.2.2023 asti. Kommentit on toimitettava osoitteeseen: oulunsatama@nullouluport.com.

   

  Päivitettyä alusjätehuoltosuunnitelmaa Oritkarin, Nuottasaaren ja Vihreäsaaren satamiin voi kommentoida 9.2.2023 asti osoitteeseen oulunsatama@nullouluport.com

  Alusjätehuoltosuunnitelma 2023

  LIITE 1. Jäteastioiden määrät ja koot satamittain sekä astioiden ohjeelliset tyhjennysvälit

  LIITE 2. Jätepisteiden sijainnit satamissa

  LIITE 3. Jätekonttien pohjapiirustukset

  LIITE 4. Oulun Sataman jätehuolto-ohje aluksille

  LIITE 5. Oulun Sataman jätemäärät 2021

  LIITE 6. Oulun Sataman opaskartta

  LIITE 7. Alusjäteilmoituslomake

  LIITE 8. Ilmoituslomake jätteiden vastaanottopalvelujen puutteista

  LIITE 9. Satama-alueen ajoreitit Oritkarissa ja Nuottasaaressa

  LIITE 10. IMO:n opas ”Consolidated guidance for port reception facility providers and users” (MEPC.1/Circ.834/Rev.11 March 2018)