Oulun Satama mukana Euroopan satamasektorin EcoPorts -yhteisössä

EcoPorts on Euroopan satamasektorin ympäristöaloite. Se käynnistettiin vuonna 1997 useiden ympäristöasioissa aloitteellisten satamien toimesta ja se on integroitu Euroopan merisatamien järjestöön (ESPO) vuodesta 2011 lähtien. EcoPortsin yleinen periaate on lisätä tietoisuutta ympäristönsuojelusta yhteistyön ja tiedonjakamisen avulla satamien välillä sekä parantaa ympäristöjohtamista. 

EcoPorts tarjoaa satamille itsearviointimenetelmän (SDM), jonka avulla satamatoimijat voivat arvioida sataman ympäristöjohtamisohjelman suorituskykyä suhteessa alan ja kansainvälisten standardien vaatimuksiin. 

Oulun Satama on ollut osa EcoPorts -yhteistöä vuodesta 2018 alkaen. SDM-itsearviointi tehdään kahden vuoden välein ja Oulussa viimeisin arviointi tehtiin huhtikuussa 2024.  

Euroopan satamaverkostossa EcoPorts-jäseniä on yhteensä 90, ja heidän joukossaan on 53 ISO-sertifioitua satamaa. Myös Oulun Satama kuuluu ISO-sertifioituun joukkoon. Oulun Satamalla on ollut ISO 14001 ympäristöjärjestelmä jo neljännesvuosisadan. Tämä aloite on tärkeä askel kohti ympäristöystävällisempää satamatoimintaa ja yhteistyötä ympäristöasioiden edistämiseksi.  

Lisätietoja
Vastuullispäällikkö
Päivi Vähänikkilä-Kuronen
Puh +358 44 703 2764