Rommakonväylän huoltoruoppaus 2.5.2019 alkaen

Oulun Satama Oy aloittaa Rommakonväylän huoltoruoppauksen (670 m3ktr) torstaina 2.5.2019. Urakoitsijana ruoppauksessa toimii R-Towing Oy. Ruoppaustyö kestää noin kolme työpäivää. Ruoppaustyö suoritetaan kuokkaruoppauksena proomuun, josta massat puretaan Nuottasaaren laiturilla kuorma-autoihin ja ajetaan Oritkariin ruoppausmassojen läjitysaltaaseen.