Oulun Satama osaksi Euroopanlaajuista TEN-T ydinverkkoa

TEN-T tarkoittaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (Trans European Transport Network), joka edistää ihmisten ja tavaroiden kestävää liikkumista jäsenmaasta toiseen mahdollisimman saumattomasti. TEN-T yhdistää Euroopan maantiet, rautatiet, sisävesireitit, meri- ja lentoyhteydet, kaupunkisolmukohdat ja multimodaalit rahtiterminaalit laajaksi liikenneverkoksi. TEN-T-verkko koostuu kattavasta verkosta, laajennetusta ydinverkosta ja ydinverkosta. Uuden ehdotuksen mukaan verkko rakennetaan kolmessa vaiheessa: ydinverkko valmistuu vuoteen 2030 mennessä, laajennettu ydinverkko vuoteen 2040 mennessä ja kattava verkko vuoteen 2050 mennessä. TEN-T yhdistää 424 suurta kaupunkia satamiin, lentoasemiin ja rautatieterminaaleihin. Kun TEN-T-verkko on valmis, se lyhentää matka-aikoja näiden kaupunkien välillä.

Oulun sataman on tähän saakka kuulunut kattavaan verkkoon, mutta 18.12.2023 pidetyn Euroopan komission, parlamentin ja jäsenmaiden välisen trilogin lopputuloksena päätettiin nostaa TEN-T ydinverkkosatamaksi.

Pääsy osaksi TEN-T ydinverkkoa

  • vahvistaa Oulun sataman roolia ja kilpailukykyä sekä kansallisessa, että kansainvälissä satamakentässä
  • vahvistaa Oulun asemaa liikenteen solmukohtana
  • lisää yhteyksiä muihin eurooppalaisiin logistisiin solmukohtiin
  • laajentaa sataman EU-rahoitusmahdollisuuksia
  • lisää sataman toimintavarmuutta ja luotettavuutta asiakasnäkökulmasta
  • lisää velvoitteita infrastruktuurin kehittymisen suhteen, pääpaino ympäristöystävällisissä kuljetusratkaisuissa
  • mahdollistaa vaikuttamisen Euroopan liikenneverkoston tuleviin linjauksiin ja kehittymiseen

Ydinverkkostatus on tärkeä etenkin nyt, kun pohjoisen rooli Suomen huoltovarmuudessa ja yhteyksissä länteen korostuu.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote

Lisätietoja
Toimitusjohtaja
Marko Mykkänen
p. 044 703 2750