Oulun Sataman jätehuoltosuunnitelma alusjätteille – kommentit 9.2.2023 mennessä

Merenkulun ympäristönsuojelulain (669/2021) 9 luvun 5 §:n mukaan sataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämisestä satamassa.

Oulun Satama Oy on toimittanut merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen Oulun sataman jätehuoltosuunnitelman 24.5.2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi ja ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten, jonka jälkeen jätehuoltosuunnitelma päivitettiin vuonna 2017. Nyt laadittu jätehuoltosuunnitelma korvaa vuonna 2017 laaditun Oulun Sataman jätehuoltosuunnitelman, jonka viranomainen hyväksyi kirjeellään 17.5.2017 POPELY/2594/2015.

Jotta jätehuoltosuunnitelmasta kuuleminen toteutuu, pitää Oulun Satama Oy päivitettyä jätehuoltosuunnitelmaa liitteineen nähtävillä vähintään 14 päivän ajan sataman nettisivustolla www.ouluport.com ajalla 25.1. – 7.2.2023. Satama on tiedottanut asiasta lähettämällä  sähköpostia Oulun satamassa toimiville laiva-agenttiyrityksille. Toimijoilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta 9.2.2023 asti. Kommentit on toimitettava osoitteeseen: oulunsatama@nullouluport.com.

Jätehuoltosuunnitelma 2023 löytyy linkitetyn sivun alaosasta, otsikon Kuuleminen JÄTEHUOLTOSUUNNITELMASTA 2023 25.1. – 7.2.2023 alta.

 Linkki jätehuoltosuunnitelmaan 2023 ja liitteisiin 1-10.