Uusi tutka-asema Vihreäsaareen

Suomessa alusliikennepalvelua eli VTS-palvelua ylläpitää Liikennevirasto. Alusliikennepalveluja ovat tiedotukset, navigointiapu ja alusliikenteen järjestely. Suomen rannikon merialueet on jaettu kuuteen VTS -alueeseen. Näitä ovat Bothnia VTS, West Coast VTS, Archipelago VTS, Hanko VTS, Helsinki VTS ja Kotka VTS. Lisäksi Saimaan alueella toimii Saimaa VTS. Rannikolla VTS-palveluja tarjotaan 24 h/vrk ympäri vuoden. Alusliikennepalvelua annetaan tarpeen mukaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Oulu kuuluu Bothnia VTS:n alueeseen. VTS -alue kattaa Perämeren rannikon Ritgrundin majakalta Tornioon sisältäen kauppamerenkulun väylät lukuun ottamatta satamien hallinnoimia alueita.

Liikenneviraston Vessel Traffic Services -alusliikennepalvelut on aloittanut uuden tutka-aseman rakentamisen Vihreäsaaren satamaan. Perustustyöt alkoivat lokakuun puolessa välissä ja uuden maston pystytys tapahtuu viikoilla 44-45. Nyt pystytettävä tutka-asemamasto on 15 metriä korkeampi kuin vanha. Uusi masto on 45 -metrinen. Mastoon tulee tutka-aseman laitteiden lisäksi mm. uudet valonheittimet n. 30 metrin korkeuteen, joilla parannetaan Vihreäsaaren bulk-laiturin valaistusta.

VTS –alusliikennepalveluun ovat velvollisia osallistumaan alukset, joiden suurin pituus on vähintään 24 metriä. Liikkuessaan VTS -alueella alusten on ylläpidettävä jatkuvaa päivystystä alueen työskentelykanavalla sekä noudatettava VTS-alueella tapahtuvaa liikennöintiä koskevia säännöksiä. Tarkemmat ohjeet vaadittavista liikenneilmoituksista ja työskentelykanavista löytyy VTS – aluekohtaisista ohjeista liikenneviraston nettisivuilta. Myös muita aluksia, jotka liikkuvat VTS-alueella, mutta eivät ole velvollisia osallistumaan VTS-palveluun, suositellaan kuuntelemaan kyseisen VTS-alueen tai -sektorin työskentelykanavaa.

Lisätietoja VTS-palvelusta ja ammattimerenkulusta Suomessa: https://www.liikennevirasto.fi