Uuden 12,5 m syväväylän kiinteiden merimerkkien asennus käynnistyy

Oulun uusi 12,5 metrin syväväylä ruopattiin syksyllä 2018. Vaatimusten mukaiset meriväylän kiinteät merimerkit asennetaan paikoilleen kesä-heinäkuulla. Asennuksia varten väylällä on jo tehty loppukevään ja alkukesän aikana tarvittavia ruoppauksia, porauksia ja erilaisia täyttötöitä.

Paalutustyöt ja räjäytystyöt alkavat arviolta lauantaina 20.6.2020. Alusliikenne ohjataan kulkemaan vanhaa 10 m väylää pitkin.

Merimerkkien asennus vaatii monenlaista kalustoa mm. poraus- ja nosturilauttoja, proomuja, hinaajia, asennusaluksen ja henkilönkuljetusveneitä. Kuvassa työhön osallistuva  nosturilautta Taklift 4. Kuva Royal Boskalis Westminster N.V.:n kalustoesitteestä.

taklift-4_Heavy_lift_vessel

Tuoreimmat uutiset

Risteilyalus Hanseatic Spirit Oulussa

Oulun Sataman Handbook 2021-22