Terrafame yhteistyöhön Oulun Sataman kanssa

Suomalainen monimetalliyhtiö Terrafame Oy on käynnistänyt yhteistyön Oulun Sataman kanssa.

Terrafame tuottaa nikkeliä, kobolttia ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla metallitehtaallaan ja kaivoksellaan. Yhteistyö alkaa rikkihappokuljetuksilla vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Täydessä vauhdissa Terrafamen yhteenlaskettu tuotannon arvo (kokonaistuotos) koko Suomen tasolla kerrannaisvaikutuksineen on noin 1,1 miljardia euroa vuodessa.

Janne Palosaaren (kaupallinen johtaja, Terrafame Oy) mukaan ”Terrafame haluaa varmistaa tuotannon tarveaineiden saatavuuden kaikissa markkinatilanteissa kannattavan kaivostoiminnan turvaamiseksi. Oulun satama on sijainniltaan meille luonteva kumppani, joka pystyy tukemaan Terrafamea toimitusketjujen kehittämisessä.”

Terrafamen tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Oulun Satama Oy:n toimitusjohtajan Marko Mykkäsen mukaan ”Terrafame on Oulun satamalle suoraviivainen ja selkeä kumppani, jonka kanssa on helppo kehittää toimintaa sekä suunnitella alueen elinvoimaa kasvattavia investointeja. Terrafamen aluetaloudelliset vaikutukset tulevat heijastumaan myös Oulun alueelle, mikä on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa erittäin tervetullutta”.

Oulun satamassa investoidaan yhteistyön myötä uusiin kenttiin, rautatieyhteyksiin sekä varasto- ja säiliökapasiteettiin. Rakennustyöt alkavat välittömästi ja jatkuvat joustavasti asiakastarpeen mukaisesti useita vuosia eteenpäin. Oulun satama valmistautuu volyymikasvun myötä myös sataman tarvitseman 12,5 metrin syväväylän ruoppaukseen. Ruoppausmassoille tarkoitettuja läjitysaltaita ryhdytään rakentamaan vuoden vaihteessa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Marko Mykkänen
marko.mykkanen@nullouluport.com
p. 044 703 2750