Syväväylän ruoppaus alkaa syyskuussa

Liikennevirasto ja Oulun kaupunki ovat hakeneet vesilain mukaista lupaa Oulun satamaan johtavan meriväylän ja Oulun sataman tuloväylän sekä satama-altaan syventämiselle 12,5 metrin kulkusyvyyteen, ja hankkeesta syntyvien massojen läjittämiseen. Lupa uudelle syväväylälle saatiin keväällä.

Uuden syväväylän pituus on 77 kilometriä, josta 55 kilometriä on kokonaan uutta pohjoisempaa reittiä. Syväväylän uusi pää on 25 kilometriä pohjoisempana kuin nykyisen 10 metrin väylän, joka kulkee lähempänä Hailuotoa. Uusi linjaus kulkee enimmäkseen syvää luonnonväylää pitkin, jolloin ruoppaustarve nykyisen väylän syventämiseen verrattuna on paljon pienempi. Laivaliikenteen odotetaan kasvavan, joten syvemmän ja uuden väylälinjauksen myötä parantuu myös liikenneturvallisuus.

Uusien läjitys- ja selkeytysaltaiden rakentaminen Oritkariin aloitettiin joulukuussa 2016 ja ne valmistuvat joulukuussa 2017. Sataman tuloväylän ja satama-altaan ruoppausmassat ovat yhteensä noin 1 650 000 m3ktr, ja ne läjitetään valmistuneisiin altaisiin. Uuden meriväylän ruoppausmassat ovat yhteensä noin 280 000 m3ktr, josta 80 000 m3ktr sijoitetaan ruoppauskohteiden läheisyyteen kolmelle vesiläjitysalueelle ja 200 000 m3ktr sataman läjitysaltaisiin.

Ruoppausurakan kilpailutuksen on voittanut belgialainen Jan De Nul NV.Uuden syväväylän rakentaminen alkaa syyskuussa.