Syksyn huoltoruoppaukset aloitettu

Oulun sataman satama-altaiden huoltoruoppaus on aloitettu 3.10.2022

Valmistelevat työt satama-alueella aloitettiin jo edellisellä viikolla ja ruoppaustyöt on tarkoitus saada päätökseen marraskuun aikana, kuitenkin viimeistään joulukuun 2022 aikana.

Altaista ruopataan tässä yhteydessä yhteensä noin 18 500 m3, joista Oritkarin altaasta noin 15 000 m3 ja Vihreäsaaresta noin 3 500 m3. Ensi vuonna ruopataan tämän lisäksi vielä noin 33 000m3, kun haettavat vesiluvat ovat lainvoimaisia.

Ruoppaukset tehdään kauharuoppaamalla. Ruopatut massat kuljetaan proomuilla läjitysaltaaseen, joka sijaitsee Orikarin satama-alueella. Ruoppausurakoitsijana toimii R-Towing Oy, jolla on paljon ruoppauskokemusta ja tuntee Oulun sataman alueen sekä toimintatavat.

Lisätietoja:

Infrapäällikkö Anssi Kemppainen p. +358 50 3796 271
Urakoitsijan yhteyshenkilö: Pekka Rahja +358 400 382 652