Northern Gateway – Oulun sataman tehokkaat meri- ja raideyhteydet

Tavoitteet

  • poistaa Oritkarin satamaliikenteen pullonkauloja, vähentää ruuhkia, tehostaa nykyisen infrastruktuurin käyttöä ja pienentää päästöjä
  • vastata kasvaviin raideliikennemääriin ja laivakokoihin
  • mahdollistaa pitkien junien pääsy Oritkarin Länsilaiturille, siirtyminen dieselkäyttöisistä vetureista hybridivetureihin sekä sataman sisäisten kumipyöräkuljetusten vähentäminen
  • mahdollistaa useamman suuren kuivalastialuksen yhtäaikainen pääsy satamaan, purkaminen ja lastaus Oritkarin Länsilaiturissa

Käytännön toimet

  • Länsilaiturille johtavien nykyisten raiteiden pidennys sekä kahden uuden raiteen ja junavaunujen purkualueen rakentaminen
  • Sataman tuloratapihan raiteiden pidentäminen ja ratapihan sähköistys
  • Oritkarin Länsilaiturin pidentäminen

Projektin kesto

01.05.2019-30.06.2022

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 10 017 000 euroa
CEF-rahoitus: 2 018 400 euroa

Lisätietoja

Mira Juola,
mira.juola@nullouluport.com
puh: +358 40 8355 262