Sahatavaran vienti vetää

Sahatavaran vienti Oulun kautta on jatkunut vahvana koko kuluneen vuoden. Oulun satama on kolmatta vuotta peräkkäin Perämeren suurin sahatavarasatama. Sahatavaraa on laivattu Oulun kautta tammi-lokakuussa liki 30 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Alusmäärä lokakuun lopussa oli viime vuoteen verrattuna n. 4 % pienempi. Sataman kautta laivattu tavaramäärä on kuitenkin liki sama viime vuoteen verrattuna. Aluskoko ja lastimäärät aluksittain ovat kasvaneet. Uuden 12,5 metrin syväväylän ruoppaus tänä syksynä, ja sen käyttöönotto ensi vuonna, mahdollistavat entistä suuremmat alukset ja lastit Oulun satamaan.