Oulun uuden 12,5 m syväväylän ruoppaus alkoi

Oulun satamaan johtavan uuden syväväylän ruoppaus aloitettiin torstaina 6.9.18. Oulun satamaan johtava meriväylä ja Oulun sataman tuloväylä sekä satama-allas syvennetään 12,5 metrin kulkusyvyyteen. Hankkeesta syntyvät massat läjitetään satama-alueelle rakennettuihin läjitysaltaisiin.

Uuden syväväylän pituus on 77 kilometriä, josta 55 kilometriä on kokonaan uutta pohjoisempaa reittiä. Syväväylän uusi pää on 25 kilometriä pohjoisempana kuin nykyisen 10 metrin väylän, joka kulkee lähempänä Hailuotoa. Uusi linjaus kulkee enimmäkseen syvää luonnonväylää pitkin, jolloin ruoppaustarve nykyisen väylän syventämiseen verrattuna on paljon pienempi. Laivaliikenteen odotetaan kasvavan, joten syvemmän ja uuden väylälinjauksen myötä parantuu myös liikenneturvallisuus.

Kuvassa ruoppauskalustoa.