Oulun satamassa haetaan ratkaisuja jätevirtojen vastuulliseen käsittelyyn

Oulun satama on mukana pilottihankkeessa, jossa kartoitetaan laivaperäisten jätteiden kulkua ja niihin liittyvää tiedonkulkua. Pilotti liittyy Baltic Sea Action Group – BSAG:n vastuullisen merenkulun hankkeeseen, joka pyrkii merenkulun ympäristökuormituksen vähentämiseen.

Itämerellä liikennöi päivittäin 2000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti mereen. Päästöt lisäävät rehevöitymistä, happikatoa ja roskaantumista.  Aluksia voidaan kannustaa purkamaan jätteensä maihin, jos se on satamissa helppoa ja nopeaa.  Jätejakeet olisi syytä saada nykyistä tehokkaammin kiertotalouskäyttöön.

BSAG -pilotissa on mukana toistakymmentä yritystä, jotka edustavat arvoketjun eri osia, mm. laivoja, varustamoita, laivameklareita, satamaoperaattoreita, jätehuoltoyhtiöitä ja kuljetusyrityksiä.  Pilotissa tunnistetaan arvoketjun toimijat ja määritellään mahdolliset ongelmakohdat. Parhaat käytännöt etsitään haastattelujen ja työpajojen kautta, joissa pohditaan mm., miten jätteiden purkamisesta satamassa tehdään laivoille mahdollisimman helppoa ja miten jätteet saadaan hyötykäyttöön.

Pilottihankkeen toteuttaa suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRY Finland Oy, joka edistää kestävän kehityksen ratkaisuja infra-, teollisuus- ja energiasektoreilla toimivien asiakkaidensa kanssa.

Oulun Sataman tavoitteena on olla vastuullisen satamatoiminnan edelläkävijä. Satama on asettanut vastuullisuustavoitteet korkealle ja niitä kohti pyritään johdonmukaisesti. BSAG:n pilottihanke merenkulun ympäristökuormituksen vähentämisestä on Oulun Satamalle erittäin tärkeä askel kohti tavoitetta, ja samalla mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen alueen toimijoiden kesken.

Pilottihanke toteutetaan kevään 2021 aikana, ja se on osa BSAG:n vetämää vastuullisen meriliikenteen hanketta ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä”.  Hanke on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.