Oulun sataman vientimäärissä uusi ennätys

Päättynyt vuosi oli Oulun Satama Oy:n kannalta menestyksekäs.

Ulkomaan viennissä kirjattiin ennätyslukemat. Lisäksi satamassa vieraili yhteensä 588 alusta, joka on liikelaitos- ja osakeyhtiöaikana sataman uusi ennätys. Sataman kautta kulkevan kokonaisvolyymin määrä oli myös lähellä kaikkien aikojen ennätystä. Kokonaisvolyymi nousi vuonna 2016 3,558 miljoonaan tonniin, joka on sataman historian toiseksi paras tulos. Ennätyksestä jäätiin vain vajaan yhden ison laivalastin verran.

Sataman toimitusjohtajan Marko Mykkäsen mukaan tulos valaa lujaa uskoa tulevaisuuteen. Hän myös kiittää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita luottamuksesta. Paikoilleen ei voi kuitenkaan jäädä. ”Sekä sataman nykyiset, että myös uudet asiakkuudet ja pohjoisen alueen tulevat suurhankeet vaativat Ouluun syvempää väyläsyvyyttä. Syväväyläprojekti on välttämätön, jotta pohjoisen alueen teollisuudelle pystytään tarjoamaan kustannustehokas kuljetusputki Euroopan kautta muualle maailmaan”, Mykkänen valottaa tulevaisuutta.

Oulun Satama Oy:n kokonaisvolyymi kasvoi vuoteen 2015 verrattuna +2,95 prosenttia. Vuonna 2016 vientiä oli 1,536 miljoonaa tonnia (kasvua +6,3 %) ja tuontiliikennettä 2,022 miljoonaa tonnia (kasvua 0,55 %). Eniten vuoden aikana liikennettä kasvattivat polttoaineet, sahattu puutavara sekä irtotavarat. Konttiliikenne kasvoi myös edelliseen vuoteen verrattuna 5,0 prosenttia. Konttiliikenteen kokonaisvolyymi oli 41.534 TEU.