Oulun Satamaan luodaan Drolo -hankkeessa modernien droonipalvelujen toimintamalli

Oulun Satama haluaa tulevaisuudessa tuottaa moderneja, automatisoituja droonipalveluita alueensa toimijoiden, vierailijoiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävä askel tähän suuntaan otetaan VTT:n koordinoimassa ja Business Finlandin tukemassa, kaksivuotisessa Drolo hankkeessa – kokonaisarvoltaan 7,5 milj. euroa. Projektissa Oulun Satama toimii monitoimijaympäristöihin rakennettavan drooniteknologian kehittämis- ja hyödyntämisalueena. Tavoitteena on yhteistyössä konsortion partnereiden kanssa rakentaa drooniratkaisuja, jotka ovat  laajasti skaalattavissa myös muihin sataman kaltaisiin ympäristöihin, kuten tehdasalueille ja logistiikkaterminaaleihin.

Oulun Satama on jo pidempään edistänyt PORT OULU Smarter. -digitalisaatiohankettaan, missä hyödynnetään uusia, satama-alueen toiminnoista, logistiikkavirroista ja olosuhteista tietoa tuottavia teknologioita. Tiedon avulla satama parantaa alueensa tilannekuvaa sekä rakentaa digitaalisten palveluidensa tarjontaa. Tällä pyritään mm. lisäämään satama-alueen turvallisuutta, liikenne- ja lastivirtojen ennakoitavuutta ja satamatoimintojen tehokkuutta – mikä mahdollistaa osaltaan myös logistiikkatoimintojen ympäristövaikutusten vähentämisen. Drolo -projektin valmistelussa tunnistetut droonipalvelujen hyödyt tukevat erinomaisen hyvin kaikkia näitä Oulun Sataman digitalisaatiostrategiassa määriteltyjä tavoitteita.

Drolossa rakennetaan droonitoimintojen palvelumalli satama-alueen monitoimijaympäristöön. Palvelumallin tulee mahdollistaa drooniresurssien tehokas ja turvallinen käyttö kaikissa tunnistetuissa käyttötapauksissa. Droonien tuottama tieto tulee voida jakaa tehokkaasti, tietoturvallisesti ja erikanavaisesti loppukäyttäjien saataville. Lentokaluston täytyy olla toimintavarmaa, koska sataman olosuhteet ovat mm. puuskittaisen tuulen, lumisateen ja pakkasen vuoksi hyvin vaativat. Merkittävä osa projektia on myös erilaisten konnektiviteettiratkaisujen soveltaminen droonipalvelujen tuottamisessa (private LTE, 5G, 6G). Lisäksi projektissa syvennetään ymmärrystä ilmailuun liittyvästä sääntelystä ja sen vaikutuksesta paikallisiin droonipalveluihin, droonitoimintojen vaikutuksista lähiympäristön ja muiden droonioperaattoreiden toimintaan, sekä toiminnan laajentamisen vaatimuksista mm. droonien alueellisten lentoväylien osalta.

Drolo -projektissa yhteistyötä tekevät mm. VTT, Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen laitos, Fintraffic lennonvarmistus, Nokia, Insta, TactoTek, Oulun Satama, Fleetonomy ja MediaTek.

Lisätietoja: Oulun Satama Oy, Mira Juola – Finance and Port Digitalization +358408355262 / mira.juola@nullouluport.com

Drolosta lisää:
VTT: https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/merkittava-avaus-droonien-ammattimaiseen-kayttoon
YLE: https://yle.fi/uutiset/3-11945574