Oulun Satamaan 12,5 metrin syväväylä

Hallitus on päättänyt käynnistää Oulun sataman aloitteesta hankkeen uuden 12,5 metrin syväväylän rakentamiseksi. Oulun sataman kokonaisliikenne on kasvanut viimeisenä kolmena peräkkäisenä vuotena Suomen ulkomaankaupan taantumasta huolimatta. Nykyinen 10 metrin väyläsyvyys on kuitenkin käytetty loppuun ja se on leikannut rajusti Pohjois-Suomen yritysten kilpailukykyä.

Uusi syväväylä mahdollistaa entistä kustannustehokkaammat kuljetukset Oulun sataman asiakkaille. Tämä on ensiarvoisen tärkeää sekä sataman nykyisten asiakkaiden että pohjoisen tulevien suurhankkeiden kannalta. Kuljetuksissa säästyneet rahat voidaan käyttää pohjoisen työllisyyden, investointien ja kilpailukyvyn rahoittamiseen.

Väylän kokonaiskustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa ja se jakaantuu Oulun kaupungin, Oulun Satama Oy:n ja valtion kesken. Ruoppaus tullaan suorittamaan vuoden 2018 aikana.

”Hanke on ollut koko Pohjois-Suomen yhteinen tavoite ja iso kiitos siitä kuuluu jokaiselle projektiin osallistuneelle. Olemme saaneet todella vahvaa tukea niin asiakkailta, poliittisilta päättäjiltä kuin virkamiehiltäkin. Tästä on erinomaisen hyvä jatkaa kehitystyötä eteenpäin.” toteaa Oulun Satama Oy:n toimitusjohtaja Marko Mykkänen.

Uuden syväväylän myötä Oritkarin alueesta on tulevina vuosina kehittymässä voimakkaimmin kasvava logistiikka-alue Pohjois-Suomessa.