Oulun Satama Perämeren suurimmaksi sahatavaran vientisatamaksi

Oulun satamasta laivattiin maailmalle vuoden 2016 aikana noin 560.000 m3 sahatavaraa. Määrä on Oulun sataman uusi ennätys ja sen myötä Oulu on noussut Perämeren suurimmaksi sahatavarasatamaksi. Pitkäjänteinen työ ja hyvät yhteistyökumppanit ovat siivittäneet sahatavaran laivaukset Oulusta kovalle kasvukäyrälle – kasvuprosentti 2010-luvulla on vuosittain ollut vähintään +10 %.

Satamaoperaattori Herman Andersson Oy:n toimitusjohtaja Jari Rantamaulan mukaan kiitos huikeasta kehityksestä kuuluu asiakkaiden ja sidosryhmien ohella sekä operaattorin että Oulun sataman henkilöstölle, jotka ovat hoitaneet oman osuutensa tarvitusta työstä todella hienosti.

Oulun sataman väyläsyvyys on kuitenkin jo käytetty loppuun. Oulun Satama Oy:n toimitusjohtajan Marko Mykkäsen mukaan Oulun syväväylän rakentaminen on jatkossa välttämätöntä pohjoissuomalaisten yritysten vientiponnisteluiden tukemiseksi. ”Väylän valmistumisen myötä pohjoissuomalaisten yritysten kassaan jää vuosittain miljoonia euroja nykyistä enemmän – summat mahdollistavat uusia investointeja, työllistämistä sekä yleensä yritysten toimintaedellytysten huomattavaa parantamista.”

Oulun Satama Oy:n kokonaisvolyymi kasvoi vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna +3,0 prosenttia. Vuonna 2016 vientiä oli 1,536 miljoonaa tonnia (kasvua +6,2 %) ja tuontiliikennettä 2,023 miljoonaa tonnia (kasvua 0,6 %). Eniten vuoden aikana liikennettä kasvattivat polttoaineet, sahattu puutavara sekä irtotavarat. Konttiliikenne kasvoi myös edelliseen vuoteen verrattuna lähes 6 prosenttia. Oulun satama jäi kaikkien aikojen volyymiennätyksestään ainoastaan yhden laivalastin verran. Alkaneelle vuodelle ennustetaan liikennemäärien varovaista kasvua.

Lähde: Tilastokeskuksen StatFin tietopalvelu