Oulun ilmanlaadun raportti 2018 on julkaistu

Oulun kaupunki mittaa ilmanlaatua yhteistyössä ilmaa kuormittavien laitosten kanssa. Käytännön mittaustoiminnan hoitaa Oulun seudun ympäristötoimi. Oulun Satama on ollut mukana tarkkailutyöryhmässä vuodesta 2004.

Oulussa ilmanlaatua mitataan kolmella kiinteällä mittausasemalla ja eri ilmansaasteiden mittaustulokset päivittyvät tunneittain Ilmatieteenlaitoksen ylläpitämälle sivustolle.

Merkittävimmät ilmansaasteiden päästölähteet Oulussa ovat liikenne, energiantuotanto, teollisuuden hajupäästöt ja pientulisijojen käyttö. Lisäksi ilmansaasteita kulkeutuu Suomeen myös maan rajojen ulkopuolelta.

Oulun ilmanlaaturaportti 2018

Lisätietoja Oulun ilmanlaadun seurannasta ja mittauksista: https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ilmanlaatu