Droonien lennättäminen rajoitettua kaikilla Oulun Sataman alueilla

Traficom voi välttämättömästä syystä perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeen, jossa kielletään tai rajoitetaan miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettavaa toimintaa. Päätöksessä tai määräyksessä voidaan asettaa ehtoja, joiden mukaan miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettava toiminta kuitenkin mahdollistetaan tällaisella vyöhykkeellä.

Oulun Sataman alueet ovat kokonaisuudessaan rajoitettavaa UAS-aluetta, kun 18.4.2024 astui voimaan ilmailumääräys, missä rajoitettuna alueena on mukana myös Vihreäsaaren satama-alue.

Linkki Traficomin tiedotteeseen  

UAS-toiminta on mahdollista vain sopimalla siitä etukäteen Stora Enso Oulu Oy:n tai Oulun sataman kanssa.

Yhteystiedot
Nuottasaaren tehdasalueen osalta 020 463 3465 tai 040 507 3919 (Turvallisuusvalvonta 24/7)
Oritkarin ja Vihreäsaaren sataman osalta 044 703 2759 (Satamavalvoja 24/7)

Lisätiedot
Liikennepäällikkö
Sampo Kananen
p. +358 44 703 2751