Syksyn 2023 huoltoruoppaukset

Orikarin altaan huoltoruoppaus alkaa maanantaina 9.10.2023.

Oulujoen mukanaan tuoma kiintoaines ja satama-alueella veden mukana liikkuva pehmeä massa mataloittavat satama-altaita. Huoltoruoppauksen avulla satama-altaan syväys saadaan pidettyä riittävänä myös suurempia aluksia varten. Ruoppaus helpottaa myös alusten kääntämistä ja parantaa sataman turvallisuutta ja liikennöitävyyttä.

Ruopattavan alueen pinta-ala on noin 61 000 m2 ja noin 35 000 m3 maamassaa siirretään Oritkarin sataman länsilaiturin läjitysaltaaseen.

Ruoppausta tehdään laivaliikenteen ehdoilla  ja se on tarkoitus saada valmiiksi 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoja
Infrapäällikkö
Anssi Kemppainen
p. +358 50 379 6271